Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

Web quest για το μέλλον της Ελλάδας μετά την οικονομική κρίση.

Εισαγωγή

Στην σημερινή εποχή όπου όλα δείχνουν να έχουν ανατραπεί, ένας νέος όρος έχει μπει στο λεξιλόγιο των Ελλήνων: το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η παρουσία του στην καθημερινότητά μας είναι πλέον εμφανής. Στην δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία πολλά λέγονται για το ρόλο του, για τα δεινά και άσχημα που θα επιφέρει στη χώρα μας. Κάποιοι πάλι συζητούν για την μόνη λύση και για τα «οφέλη» που τελικά ίσωα αποκομίση το ελληνικό κράτος.

Στόχος

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξοικειωθείτε με τα μηνύματα που εκπέμπονται καθημερινά από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να μάθετε να αξιολογείτε κατά πόσο είναι έγκυρες οι πηγές, τι θα πρέπει να πιστέψετε και τι θα πρέπει να παραβλέψετε και εν τέλει να διαμορφώσετε τη δική σας τεκμηριωμένη άποψη γύρ από τα θέματα που σας αποασχολούν. Στην παρούσα εργασία να κατανοήσετε όσο το δυνατό καλύτερα το πρόβλημα, του πιο θα είναι το μέλλον της Ελλάδας μετά την ένταξη της στο ΔΝΤ.

Διαδικασία

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις αναλύσεις και τα όσα λέγονται σχετικά με το πρόβλημα καλείστε να χωριστείτε σε ομάδες και να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο και να μελετήσετε τις ακόλουθες διευθύνσεις.

Ανατρέξτε στο λήμα της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Διεθνές_Νομισματικό_Ταμείο όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτόν τον οργανισμό ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, ποιοι είναι γενικά οι σκοποί του, η διάρθρωσή του, τα μέλη του και ποια τα κριτήρια ένταξης στον οργανισμό αυτόν.

Παρακολουθήστε το παρακάτω παραστατικό βίντεο ΔΝΤ: Η ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Επίσης στο blog « ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ» μελετήστε το άρθρο το οποίο αναφέρεται σε μια σύντομη ιστορία του ΔΝΤ από πλευράς του ποιοι έχουν προσφύγει έως τώρα σε αυτό.

Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΝΤ τον καθηγητή πανεπιστημίου ο οποίος αναφέρεται στην προσφυγή στο ΔΝΤ ως μονόδρομο.

Δείτε την ιστοσελίδα ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΤΟΥ ΔΝΤ

Επισκευθείτε το blog ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΔΝΤ

Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο ΕΞΑΝΤΑΣ ΤΟ ΤΑΓΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ) σχετικό με τη χρεοκοπία της αργεντισμοί. Εντοπίστε πιθανούς παραλληλισμούς με την οικονομία της Ελλάδας.

Κατόπιν καλείστε να χωριστείτε σε 4μελείς ομάδες και να συντάξετε μια αναφορά σχετικά με το ρόλο που θα παίξει το ΔΝΤ στην Ελλάδα και το πώς θα είναι η χώρα μας μετά από αυτό. Συγκεκριμένα θα πρέπει να τεκμηριώστε τη θετική ή αρνητική στάση σας απέναντι στο φαινόμενο αυτό και να σχολιάσετε την αξιοπιστία των πηγών σας.

Αξιολόγηση

Για την αξιολόγηση των ευρυμάτων κάθε ομάδας θα ληφθούν υπ’όψη η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας σας και η τεκμηρίωσης της κάθε πρότασης.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού

Κατά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού το οποίο αφορά στο μάθημα της στ’ δημοτικού τα συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν είναι τα εξής:

Όσον αφορά στα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του λογισμικού παρατηρούμε ότι παρέχει κίνητρα στους μαθητές και συγκεκριμένα είναι ικανό να κεντρίσει τη γνωστική περιέργεια των μαθητών, να κινητοποιήσει τη φαντασία τους να θέσει στόχους και να υπολογίσει το βαθμό επίτευξής τους. Επίσης έχει κατάλληλη διάρκεια και ποικιλία.

Όσον αφορά στη σχέση του λογισμικού με το αναλυτικό πρόγραμμα παρατηρούμε ότι περιέχει αλληλουχίες συμβατές με το αναλυτικό πρόγραμμα, είναι αρκετά οικείο στους μαθητές με αποτέλεσμα οι χρήστες να κατανοούν πω σπρέπει να πλοηγηθούν σε ποιο σημείο του λογισμικού βρίσκονται κάθε φορά.

Από αισθητικής άποψης, η παρουσίαση της οθόνης είναι ελκυστική και κατανοητή. Τα χρώματα είναι ελκυστικά και βοηθούν στην κατανόηση. Γίνεται κατάλληλη χρήση γραφικών και ήχου και γενικότερα η παρουσίαση των εκπαιδευτικών οδηγιών είναι κατανοητή.

Επίσης από τεχνικής άποψης, το λογισμικό καταγράφει δεδομένα από τις απαντήσεις και την επίδοση των μαθητών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε περίπτωση περιορισμένης βλάβης.

Προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα διδακτικό σενάριο βασισμένο στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό θα επιλέξουμε μια ενότητα της διδακτέας ύλης και συγκεκριμένα «Η Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος». Η συνοπτική διδακτική παρέμβαση με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας και μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Προετοιμασία του σχολικού κλίματος της τάξης για την επαναληπτική ενότητα (5’)
  • Επανάληψη της διδακτέας ύλης της ενότητας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα βασικότερα σημεία(20’).
  • Ενασχόληση των μαθητών με το εκπαιδευτικό λογισμικό (20’).

Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Web quest στη διαδικασία ορθολογικής λήψης απόφασης.

Στην καθημερινότητα κάθε άτομο και κάθε στέλεχος μιας οργάνωσης έρχεται αντιμέτωπο με τη διαδικασία κατά την οποία πρέπει να λάβει κάποιες αποφάσεις προκειμένου ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Ως λήψη αποφάσεων ορίζεται αυτή ακριβώς η διαδικασία επιλογής μεταξύ δυο ή περισσοτέρων εναλλακτικών λύσεων. Απώτερος στόχος της διαδικασίας λήψης απόφασης αποτελεί η επιλογή της άριστης εναλλακτικής λύσης προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το όφελος/κέρδος και να ελαχιστοποιηθεί το κόστος.

Στόχος

Σκοπός της εργασίας είναι να εφαρμόσετε την ορθολογική διαδικασία λήψης αποφάσεων προκειμένου να αγοράσετε ένα φωτοτυπικό μηχάνημα για την εταιρία στην οποία είστε στέλεχος.

Διαδικασία

Θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ως εξής:

Διαπίστωση του προβλήματος: η διαπίστωση του προβλήματος έχει να κάνει με τον προσδιορισμό της ανάγκης ή της έλλειψης ενός προιόντος. Έτσι λοιπόν στην περίπτωσή σας η ανάγκη αυτή προκύπτει από την έλλειψη ενός μηχανήματος στο δικό σας τμήμα της επιχείρησης προκειμένου να μην χάνετε πολύτιμος χρόνος πηγαίνοντας στο διπλανό τμήμα.

Ορισμός του προβλήματος: Στο παρόν βήμα, πρέπει να ορίσετε το πρόβλημα λεκτικά προκειμένου να γίνει γνωστό σε όλα τα μέλη της ομάδας. Προκειμένου να βρείτε μια λύση στο πρόβλημα που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του τμήματος της επιχείρησής σας, μελετήστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ergoline συστήματα μηχανοργάνωσης που αναφέρεται σε ποια στοιχεία θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα πριν την αγορά ενός φωτοτυπικού μηχανήματος.

Ανάπτυξη/ Εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων: Με βάση τους περιορισμούς που θέσατε κατά την προηγούμενη φάση ξεκινήστε να κάνετε μια έρευνα αγοράς μελετώντας τα στοιχεία της ιστοσελίδας plaisio.gr. Αναζητήστε μηχανήματα με βάση την τιμή, την υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης, την αυτοματοποίηση των εγγράφων, το μέγεθος, την κατανάλωση ενέργειας και τη χρηστικότητα.

Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων: δημιουργήστε μια λίστα όπου θα τοποθετήσετε τις επιλογές σας και θα τις ιεραρχήσετε από την λιγότερη ικανοποιητική στην πιο ικανοποιητική. Δώστε μια βαθμολογία στην καθεμία από 1-5 προκειμένου να αξιολογήσετε τις εναλλακτικές σας λύσεις.

Επιλογή βέλτιστης λύσης: Συνεργαστείτε με τα μέλη της ομάδας σας προκειμένου να επιλέξετε το μηχάνημα το οποίο θα λαμβάνει τη μαγαλύτερη βαθμολογία στα περισσότερα χαρακτηριστικά όπως διατυπώθηκαν στα προηγούμενα βήματα. Κατόπιν αφού καταλήξετε στη βέλτιστη λύση, ενημερώστε τον διευθυντή της εταιρίας σας ο οποίος θα εγκρίνει και το κονδύλι για την αγορά του μηχανήματος. Τεκμηριώστε με σαφήνεια την απόφασή σας. Εάν το αίτημά σας γίνει δεκτό, προχωρήστε στην αγορά του μηχανήματος και στην τοποθέτησή του στο χώρο εργασίας σας.

Αξιολόγηση: για την αξιολόγηση των συμπερασμάτων θα ληφθεί υπόψιν ο αριθμός των ιστοσελίδων που επισκεπτήκατε, το πόσο καλά καταφέρετε να τεκμηριώσετε την πρόταση στο διευθυντή και το πόσο καλά καταφέρετε να συνεργαστείτε μεταξύ σας.

Συμπέρασμα: έχοντας ολοκληρώσει την εργασία αυτή για την αγορά του φωτοτυπικού μηχανήματος θα είστε σε θέση να γνωρίζετε τη διαδικασία λήψης ορθολογικών αποφάσεων και θα μπορείτε να την εφαρμόζετε στο μετέπειτα επαγγελματικό αλλά και προσωπικό σας βίο.

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Το σύστημα της παραγωγής στο INSPIRATION

Το διάγραμμα που ακολουθεί αποτελεί μια οπτική αναπαράσταση της παραγωγικής διαδικασίας ή « σύστημα παραγωγής».
Παρατηρούμε ότι οι εισροές μετατρέπονται με την παραγωγική διαδικασία σε εκροές. Ο ρόλος της διοίκησης είναι καθοριστικής σημασίας.
Δέχεται τα μηνύματα του περιβάλλοντος, τα συνδυάζει με τις υπάρχουσες παραγωγικές δυνατότητες έτσι ώστε να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αν το αποτέλεσμα είναι επιτυχές, εξασφαλίζεται η επιβίωση και η ανάπτυξη της επιχείρησης.
Σε αντίθετη περίπτωση επιχειρούνται διορθωτικές κινήσεις.

Τρίτη, 27 Απριλίου 2010Το photostory πραγματεύεται τη φωτογραφική ιστόριση της δημιουργίας της Ευρωπαικής Ένωσης. Είναι χωρισμένο σε περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα κατά τη δημιουργία της ΕΕ έως τη φάση στην οποία τη γνωρίζουμε σήμερα. Επίσης σε κάθε περίοδο παρουσιάζονται οι χώρες οι οποίες προσχώρησαν.

Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΓια τη δημιουργία του παραπάνω video στο moviemaker χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα από κάποια ιστορικά video τα οποία απεικονίζουν με τρόπο παραστατικό και άκρως ρεαλιστικό τι ακριβώς συνέβη τις ιστορικές εκείνες στιγμές ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαική Ένωση.